Často kladené otázky


- Môže byť oplotenie farebné?

Plotové prvky BetonX sú k dispozícii v betónovej (sivej) farbe, nevyžadujú náter, ale po inštalácii ich možno podľa potreby zafarbiť. Odporúčame vonkajšiu farbu na stenu alebo farbu na sokel.


- Vzťahuje sa na oplotenie nejaká záruka?

Áno, ponúkame 20-ročnú záruku, ohľadne podrobností sa môžete informovať. Betónové oplotenia BetonX sú vyrobené z betónových výrobkov, ktoré boli systematicky testované v laboratóriu. Podľa klasifikácie normy je životnosť tohto pevného betónu minimálne 25 rokov.


- Aká je hmotnosť oplotenia?

Hmotnosť prvkov a stĺpikov je samozrejme odlišná. Otvorené plotové prvky a menšie stĺpiky sú zvyčajne ľahšie. Pre porovnanie, bežný meter plotu vysokého 1,5 m váži približne 160 kg a meter plotu vysokého 2 m približne 200 kg.


- Ako dlho trvá inštalácia oplotenia?

EHlavným faktorom je pevnosť pôdy, do ktorej sa plánuje oplotenie inštalovať. Je prirodzene ťažšie postaviť oplotenie do starých základov, asfaltu alebo do zeminy. Rozhodujúca je samozrejme aj odbornosť montážnej firmy. V závislosti od pôdnych podmienok dokážu naši odborníci postaviť betónové oplotenie od 15 do 35 m/deň.


ČO OVPLYVŇUJE KVALITU BETÓNOVÉHO OPLOTENIA? (pevnosť, životnosť)

KVALITA SUROVÍN POUŽITÝCH POČAS VÝROBY A VÝROBNÁ TECHNOLÓGIA

Medzi dvoma betónovými plotmi, ktoré sa zdajú byť na prvý pohľad rovnaké, môžu byť značné rozdiely v kvalite, ktoré závisia najmä od použitých surovín a technológie výroby.

1. Suroviny, respektíve ich kvalita:

- Typ cementu:

Betón s akou pevnosťou v tlaku je možné z neho vyrobiť, aký betón je vhodný na výrobu?

Aká je spotreba vody pri výrobe cementu?

Cement používaný na betónové oplotenie Betonx: Cem II portlandský cement
Dôležitou vlastnosťou betónu vyrobeného z tohto materiálu je napríklad jeho vysoká počiatočná a konečná pevnosť v tlaku.

- Štruktúra a množstvo výstužnej ocele:

(V betóne nie sú je viditeľné, ale zohrávajú mimoriadne dôležitú úlohu pri jeho trvanlivosti.)

V prípade betónových plotových prvkov Betonx Betonx: sieťová konštrukcia zváraná pomocou našej vlastnej výrobnej technológie, špeciálne prispôsobená typu výrobku, obsahuje10-20 bm výstužnej ocele v závislosti od typu.

V prípade stĺpikov betónových oplotení Betonx: Stabilitu stĺpov zabezpečujú pozdĺžne umiestnené 4 prúty rebrovanej betonárskej ocele s priemerom 8 mm.

- - Použitie vody a superplastifikátora:

Pri výrobe betónu je voda nevyhnutnou zložkou pre hydratačnú reakciu cementu, ale je aj jednou z hlavných príčin poškodenia betónu. Prebytočné množstvo vody opúšťajúcej betón (odparujúca sa voda) zanecháva za sebou malé dutiny a kapiláry, ktoré robia betón pórovitým, takže sa stáva stále priepustnejším a stále viac vystaveným prenikaniu vonkajšej vody. Obsah vody v betóne je však možné výrazne znížiť použitím superplastifikátora.

V prípade betónového oplotenia Betonx: Samozrejme, okrem nižšej spotreby vody, ktorú si vyžaduje portlandský cement, používame pri všetkých našich produktoch aj superplastifikátor.

- Čistota (umývateľnosť) a zrnitosť piesčitého štrku (prísada):

Čím je zrnitosť jemnejšia, tým jemnejší betónový výrobok možno namiešať, zatiaľ čo pre väčšie betónové výrobky sa odporúča použiť piesčitý štrk s väčšou zrnitosťou.

V prípade betónových oplotení Betonx: Betónové výrobky vyrábame zo zmesi čistých prísad a prísad s rôznou frakciou ( 0-1, 0-4, 4-8, 0-16 mm ) v čo najideálnejšom zložení, v závislosti od druhu betónového výrobku.

2. Výrobná technológia:

- Podstata zhutňovania betónu:

V betóne by nemali byť žiadne štrbiny alebo medzery, pretože tie znižujú trvanlivosť betónu.

Pre betónové oplotenie Betonx: používa sa strojové vibračné zhutňovanie betónu. Tento proces sa vykonáva pomocou vibrátorov na betón s dvojfrekvenčnými motormi, čo je technológia, ktorá výrazne znižuje počet vzduchových bublín v plotových prvkoch a stĺpikoch, čo vedie k hustejšej a odolnejšej štruktúre.

- Podstata dodatočnej úpravy betónu:

Betón je potrebné chrániť pred vysychaním.

V prípade betónových oplotení Betonx: V prípade betónových oplotení Betonx: Ihneď po výrobe výrobkov sa povrch betónu uzavrie parotesnou fóliou, čím sa zabráni predčasnému vysychaniu betónových výrobkov.

Zvuk betónu

Nech už kupujete čokoľvek - dobré topánky alebo betónové oplotenie, najdôležitejším faktorom po cene je vždy kvalita. Nech už ide o akýkoľvek výrobok, chcete ho používať dlhý čas, najlepšie tak, aby až do konca svojej životnosti plnil svoj účel. Obuv si môžeme ohmatať, preskúmať jej materiál a dokonca si ju aj vyskúšať. V prípade mnohých výrobkov je však zárukou kvality skôr spoľahlivosť výrobcu a samotná značka, než jej fyzická kontrola.

Aká je však situácia v prípade betónového oplotenia?

Existuje už obrovské množstvo metód testovania materiálov za pomoci prístrojov alebo meraniami v chemických laboratóriách. Kupujúci však žiadnu z týchto možností nemajú, majú len vystavený certifikát ako záruku, že si vybrali kvalitný produkt.

Takže vlastne kupujúci nemôže pred kúpou produktu urobiť nič?

Našťastie existuje jednoduchá testovacia metóda, ktorá dáva aj do rúk laického zákazníka nástroj, ktorý mu pomáha pri výbere. A týmto nástrojom nie je nič iné ako zvuk betónu. Každý materiál má nejaký druh zvuku, keď do neho udrieme, keď nám spadne alebo ak ho vystavíme iným mechanickým vplyvom. Ide o zvuk, ktorý je charakteristický pre dané zloženie materiálu a tým aj pre jeho kvalitou. Kvalitný betón vydáva podobný zvuk, ako keď sa zrazia dva prvky - nie je to tupé buchnutie, ale sú to hlasné, ostré vibrácie.

Toto je hudba betónu, zvuk kvalitného betónu...

Charakteristika betónových výrobkov


Aj vápno môže „kvitnúť“

Svetlé škvrny alebo sivé závojovité útvary na betónových výrobkoch sú vápenné výkvety. Ide o technicky nevyhnutný, prirodzený proces, pretože zlúčeniny, ktoré spôsobujú výkvety, môžu byť obsiahnuté v betónových materiáloch a môžu sa do betónu dostať aj z pôdy alebo atmosféry. Eflorescencia nemá vplyv na charakter a úžitkové vlastnosti výrobku, a preto sa nepovažuje za chybu kvality.

Ak výkvety zhoršujú optický efekt povrchu, na čistenie povrchu sa môže použiť špeciálny čistiaci prostriedok (napr. čistič vápenných a cementových povrchov). Kvalitu výrobkov BetonX výkvety neovplyvňujú, preto tieto prípady nemôžeme akceptovať ako dôvod na reklamáciu.

Tieto výkvety zmiznú do 1 až 2 rokov po inštalácii v závislosti od používania a počasia. Je to teda len dočasný jav a nepredstavuje skutočné vyblednutie farby.

Biely cement

Farba bieleho cementu môže byť ovplyvnená farbou ťaženého vápenca (suroviny), takže pri betónových výrobkoch vyrobených za pomoci bieleho cementu môžu byť farebné rozdiely. Kvalita výrobkov BetonX nie je ovplyvnená farebnou odchýlkou, preto nemôžeme akceptovať tieto prípady ako dôvod na reklamáciu.Požiadajte o bezplatné zameranie na mieste, aby ste získali individuálnu a na mieru presne vypracovanú cenovú ponuku!